หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อ ดิจิตอล
การขายเบื้องต้น
การใช้โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (สมทบรุ่น9)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ปวส.2)
โครงการ (ครูกุ้ง)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ(ปวส.2)
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (สมทบ รุ่น7)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(คอม สมทบ รุ่น8 ครูกุ้ง) ข้อมูล
โครงการ (ครูกุ้ง) สมทบ
โครงการ (ครูกุ้ง) ปวส.2
การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์(คอม.ปวส1 2/62)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ชย.DVT) ปวส.ข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์(lสมทบรุ่น8)
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (สมทบรุ่น8)
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.1)ข้อมูล
พื้นฐานธุรกิจดิจิตอล (สมทบรุ่น 9)
ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ( สมทบรุ่น 8 )
ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (สมทบ รุ่น 9)