แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: แผนการเรียน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2562 (ใหม่)